Tuesday, 19/01/2021 - 10:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

Văn phòng điện tử.

http://edu.vpdt.com.vn/index.zul

(Trích hướng dẫn của PGD tại cuộc họp ngày 9/3; ngày 8/5 và 14/9/2018)

I. Những lưu ý khi SHCM tổ.

1. Hai tuần có 1 lần sinh hoạt tổ chuyên môn.

     Việc sinh hoạt tổ chuyên môn phải đảm bảo sao cho ít nhất trong một học kỳ có:

http://edu.vpdt.com.vn/index.zul

(Trích hướng dẫn của PGD tại cuộc họp ngày 9/3; ngày 8/5 và 14/9/2018)

I. Những lưu ý khi SHCM tổ.

1. Hai tuần có 1 lần sinh hoạt tổ chuyên môn.

     Việc sinh hoạt tổ chuyên môn phải đảm bảo sao cho ít nhất trong một học kỳ có:

- 1 lần sinh hoạt chuyên đề (tách ra khỏi sổ biên bản tổ).

- 1 lần SHCM theo nghiên cứu bài học.

- 1 lần SHCM theo định hướng phát triển năng lực.

   Ngoài ra cấp cụm trường còn có SHCM theo chủ đề.

2. Sinh hoạt chuyên đề cần lưu ý:

- Sinh hoạt mỗi chuyên đề có ít nhất 3 biên bản. Trong đó:

+ Biên bản 1: Biên bản họp chuẩn bị nội dung, phân công và xác người viết chuyên đề.

(Chuẩn bị nội dung phải được xuất phát từ tình hình thực tế hoặc theo gợi ý của Hiệu trưởng, có tính khả thi và áp dụng được trong phạm vi theo bộ môn, toàn khối hay toàn trường, người chủ trì cuộc họp có thể là tổ trưởng hoặc tổ phó)

 Việc chuẩn bị này cần phải có thời gian ít nhất là một tuần trước khi họp lần 2.

+ Biên bản 2: Biên bản họp thông qua dự thảo chuyên đề, góp ý và hoàn thành chuyên đề của tổ.

+ Biên bản 3: Họp tất cả các thành viên trong tổ để thông qua, biểu quyết, khi thống nhất trở thành chuyên đề chung của tổ.

(Ở lần họp này có thể có HT hoặc PHT dự để quyết định triển khai và tổ chức thực hiện theo phạm vi áp dụng đã được xác định trong chuyên đề)

3. Sinh hoạt chuyên môn: (Có đầy đủ các biên bản tách rời khỏi sổ biên bản tổ)

a) SHCM theo nghiên cứu bài học: (Sử dụng cho tổ và kể cả cụm trường)

   Có thể chọn bất kỳ tiết dạy nào có trong PPCT. Được thực hiên theo 4 bước

+Bước 1: Chuẩn bị bài dạy

+Bước 2. Tiến hành dạy minh họa và dự giờ

+Bước 3: Thảo luận, góp ý về bài dạy sau dự giờ

+Bước 4: Suy ngẫm, áp dụng thực tế hằng ngày

(Sau đó đưa lên diễn đàn cùng tham khảo, chia sẻ)

b) SHCM theo định hướng phát triển năng lực:

(Thực hiện theo 5 hoạt động)

c) SHCM theo chủ đề:

+ Xây dựng các chủ đề:

   Mỗi chủ đề có thể nhiều tiết, nhưng thực hiện minh họa trên lớp không quá 2 tiết.

(Gồm: xây dựng chủ đề; xác định năng lực và phẩm chất; xây dựng bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập; biên soạn câu hoit/bài tập; thiết kế tiến trình dạy học)

+ Dự giờ và phân tích và đánh giá giờ dạy

(Theo 3 nội dung và 12 tiêu chí đánh giá được quy định của SGD&ĐT)

+ Tham gia diễn đàn trên mạng.

            (Theo tài khoản trường học kết nối)

 

 

II. Tăng cường cuộc thi sáng tạo KHKT:

Giải pháp đề xuất:

- Thành lập ban nghiên cứu KHKT. (gồm các giáo viên)

- Phát động phong trào thi KHKT trước ngày tổng kết năm hoc (từ lớp 6 đến lớp 8).

- Tiếp tục nhắc nhỡ, động viên tham gia thi KHKT vào tuần lễ đầu năm học.

- Thông báo cuộc thi KHKT nhân cuộc họp PHHS để biết và phối hợp, tạo điều kiện cùng với nhà trường giúp học sinh tham gia.

- Phát cho mỗi học sinh 1 phiếu trình bày ý tưởng có khả thi (xuất phát từ thực tiễn cuộc sống gắn với 22 lĩnh vực dự thi).

-GVCN tuyển chọn những ý tưởng có tính khả thi.

- Tổ chức thi ý tưởng sáng tạo KHKT bằng tranh vẽ phát họa, mô phỏng ý đồ thực thiện tạo sản phẩm.

- Không chọn những ý tưởng quá lớn, không khả thi.

- Phân công giáo viên hướng dẫn, tư vấn cho học sinh.

- Gắn phong trào thi KHKT với thi đua giáo viên.

- Bố trí một phần kinh phí hỗ trợ ban đầu để có điều kiện giúp sản phẩm mau hoàn thành và có chất lượng.

- Tổ chức thi tuyển chọn sản phẩm.

 

III. Phòng thực hành bộ môn.

Mỗi phòng thực hành có đầy đủ 4 loại sau đây: (cho GV phụ trách phòng TH)

- Sổ đầu bài ghi tên bài thực hành  (có 2 lần ghi cùng một tên bài TH)

(1 sổ ghi tiết TH để tại phòng TH và tiếp tục ghi lại vào sổ đầu bài chính của lớp)

- Lịch đăng ký dạy các tiết thực hành của GVBM

(Đăng ký đầy đủ cả 2 học kỳ, theo mẫu quy định, có tiết, tên bài thực hành)

- Sổ mượn thiết bị thực hành

(Có phiếu mượn theo mẫu quy định)

- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị

(Được ghi lại từ sổ mượn trong đó có ký mượn (chung cho dạy trên lớp và trên phòng thực hành), ký trả, phân trang theo từng giáo viên, …)

Ghi chú:

 + Có các phòng thực hành gồm các môn: Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Âm nhạc - Mĩ thuật

+ Môn thực hành riêng, mang tính thường xuyên: Tiếng Anh.

(Có biên bản mượn thiết bị sử dụng thường xuyên theo từng học kỳ, sau mỗi học kỳ trả và tiếp tục mượn lại, có sổ thống kê đầy đủ các tiết sử dụng dụng cụ đã mượn theo thứ tự ứng với từng lớp theo mẫu như sổ theo dõi sử dụng thiết bị)

+ Các môn còn lại sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị dùng chung được thực hiện theo mẫu sổ theo dõi sử dụng thiết bị.

IV.Hồ sơ giáo viên.

 

- Nhà trường và tổ chuyên môn không xếp loại hồ sơ giáo viên mà chỉ đánh giá các mặt ưu điểm, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 676
Năm 2021 : 676